*ตารางแสดงผลการเก็งกำไรย้อนหลังเมื่อเทรดคู่ EURUSD โดย กำหนดค่าการเทรดถ้า UPN = 1 เราถือออเดอร์ EURUSD 1 lot ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตาราง
เวลา UPN Equity